Visie op MVO

Onze wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen komt voort uit ons streven om een fatsoenlijk, succesvol en verantwoord opererend bedrijf te zijn.
Om dit te realiseren, willen wij MVO zo ver mogelijk in al onze kernactiviteiten en –processen integreren. De MVO activiteiten moeten daarnaast nauw aansluiten bij onze visie, missie en doelstellingen. Alleen dan wordt MVO van betekenis. De positieve publiciteit die MVO met zich mee kan brengen is prettig, maar voor ons bijzaak.
Binnen BCiM vinden wij het essentieel om al onze activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. In onze opvatting gaat het bij MVO over transparantie, maatschappelijk verantwoorde dienstverlening en over de wijze waarop wij als onderneming bijdragen aan de gemeenschap.
Deze activiteiten hebben we onderverdeeld in drie overkoepelende focusgebieden, die direct invloed hebben op de markt waarin wij werken: mens, milieu en maatschappij.

Kernprocessen en –activiteiten van BCiM

Onze kernactiviteit is om met onze expertise en implementatiekracht op elk gewenst moment samen met de klant doelstellingen te realiseren en kennis te borgen. Onze kernprocessen zijn het leveren van klantgerichte, creatieve en resultaatgerichte management capaciteit en adviezen, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

De belangrijkste onderdelen van ons MVO beleid zijn:

Mens
Waarborgen van een gezonde, veilige en prettige werkplek;
Personele ontwikkeling. Ontwikkeling van medewerkers door opleiding, coaching, netwerken en maatschappelijke betrokkenheid.

Milieu
Milieuverantwoorde en efficiënte bedrijfsvoering;
Bewust omgaan met en het reduceren van onze impact op het milieu door een uitgebreid mobiliteitsbeleid, verantwoord energieverbruik en papierverbruik.

Bijdrage aan de Maatschappij
Leveren van kennis en kwaliteit en duurzame oplossingen aan onze klanten. Tevens het mogelijk maken van activiteiten die gericht zijn op jongeren, onze toekomst.

Vrijwilligerswerk
Bijdrage leveren aan de maatschappij door middel van het faciliteren en verrichten van vrijwilligerswerk.

Pro bono opdrachten en donatie
Het uitvoeren van opdrachten tegen nultarief bij ideële organisaties.


Definitie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gebaseerd op drie + één peilers:


People, Planet, Profit + Pleasure

Alleen door te zorgen voor een optimale balans tussen die ‘vier P’s’ kun je tot optimale resultaten komen, waarbij het één het gevolg is van het ander en niet andersom. Focus je alleen op winst maken, dan heeft dit ongetwijfeld ernstig nadelige effecten op de andere P’s (Planet en People) die vooral betrekking hebben op de interne medewerkers. Focus je echter alleen op Planet, dan zou je wel eens geen winst kunnen maken en dan komt de continuïteit van de onderneming en dus ook de P van People in gevaar. Met het doordacht en structureel werken met de drie P’s moet vooral plezier ontstaan. MVO moet leuk worden en leuk blijven. Pas dan krijgen de doelstellingen een gezicht en wordt het een kwestie van beleven. Het gaat om het evenwicht!


People

Projecten / Bijdrage aan organisaties


  RTV Rijswijk 2002–2006

» referentie
Lokale Omroep
Rijswijk (Z-H)
» www.rtvrijswijk.nl

 
    Haagse Hogeschool
2006-2011
De Haagse HogeschoolCollege van Toezicht (CvT)
FM Academie
Den Haag
  Wishi Marchena 2008 Naschoolse kinderopvang
Willemstad, Curaçao
    Universiteit Maastricht 2008

Kinderopvang Tembalethu
Zuid Afrika

Bekijk de Youtube video
 

    Rode Kruis Limburg Kansarme jongeren
Maastricht
 

 

Planet

Afvalscheiding - Papier | opbrengst wordt gebruikt om nieuwe waterputten in India aan te boren
- Glas
- Klein chemisch
- GFT
 
Milieu - Veel motorkilometers ipv auto (minder Co2 uitstoot)
- Effectief papiermanagement
- Recycling toners en cartridgesProfit

Sponsoring


    Stichting Haagse
Beeldende Kunst &
Kunstnijverheid HBKK
2002
 
Beeldend kunstenaar
Arjan van Gent
 
Den Haag
    Mappa Mondo 2003 Spin marathon
 
Rijswijk (Z-H)
  FCC Rijswijk 2003-2012
Fietscross

» referentie
BCiM Zuid Holland
Kampioenschappen
NKC Nationale Kampioenschap
Clubs 2010
Shirtsponsoring
» www.fccrijswijk.nl
Rijswijk (Z-H)
     
 
 
    Herfstpop 2004-2011

» referentie
Open lucht Popfestival Rijswijk (Z-H)

www.herfstpop.nl
 
Rijswijk (Z-H)
    Red Diamonds Darts Teamsponsoring Rijswijk (Z-H)

 

« terug naar boven
 
 
     
 
 
 
Home
Over BCiM
Consultancy
Document Management
Artikelen
Vacatures
Contact
 
Extra's:
BCiM in het nieuws
BCiM en MVO
Referenties
Workshops en trainingen
Foto's
Voorwaarden
Linkedin   Twitter