De missie van BCiM is:

BCiM levert klantgerichte, creatieve en resultaat-gerichte management-capaciteit en adviezen, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

De visie van BCiM is:
BCiM streeft naar het efficiënt en effectief realiseren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen en het optimaal managen van het verwachtingspatroon van klanten binnen het vakgebied Facility Management.

De doelstelling van BCiM is:
De missie en visie worden gerealiseerd door het ondersteunen en coachen van facilitaire organisaties ten einde de Facilitaire Dienstverlening verder te professionaliseren.

Facilitair management is het deskundigheidsgebied van BCiM.
 

 
 
     
 
 
 
Home
Over BCiM
Consultancy
Document Management
Artikelen
Vacatures
Contact
 
Extra's:
BCiM in het nieuws
BCiM en MVO
Referenties
Workshops en trainingen
Foto's
Voorwaarden
Linkedin   Twitter