Document Management is één van de weinige facilitaire disciplines die zo nauw verweven is met het primaire proces van de organisatie. Een goede afstemming en coördinatie van de diverse onderdelen van het vakgebied Document Management is daarom onontbeerlijk.

De Document Spiraal geeft een beeld van de veelzijdigheid en complexiteit van deze materie. Was voorheen een documentstroom redelijk eenvoudig te volgen en te managen, zo complex is het nu door de drastische toename van ICT-technieken (e-mail, scanning, internet en intranet en meer van dit soort digitale toepassingen). Afgezien van diverse soorten wet- en regelgeving, is het integraal managen van Documentprocessen een voorwaarde voor organisaties om de enorme veranderingssnelheid binnen dit vakgebied het hoofd te kunnen bieden.
 
 

 Creatie DTP-ontwerp
Webdesign
Documentbeheer
Huisstijl (-bewaking)
     
Productie Print
Repro
Drukwerk
Afwerken
CD-Rom
Email
     
Logistiek Post
Koeriers
Transport
Kantoorartikelen
1e lijns-service apparatuur
Print & Mail
     
Registratie Wettelijke noodzaak
Eigen systemen
ICT
Beantwoording
Read & Write-autorisatie
     
Archivering Wettelijke noodzaak
Eigen systemen
ICT
Analoog vs. Digitaal
Ing house vs. Out house
     
Recycling Vernietiging
Hergebruik
Storage / Retrieval
Autorisatie
 
 
     
 
 
 
Home
Over BCiM
Consultancy
Document Management
Artikelen
Vacatures
Contact
 
Extra's:
BCiM in het nieuws
BCiM en MVO
Referenties
Workshops en trainingen
Foto's
Voorwaarden
Linkedin   Twitter