Personeel gevraagd

Tegenwoordig wordt er steeds meer gesproken over de krappe arbeidsmarkt van heden en de enorme inspanningen die een organisatie moet verrichten om de juiste mensen op de juiste plaats te werven. De vijver van HBO- en Universitair geschoolden is een kleine, waarin bovendien veel vissers actief zijn.
Bovendien is er steeds meer vraag naar meer flexibele, goed geschoolde arbeidskrachten voor projecten of andere opdrachten van tijdelijke aard.

Wij zijn het erover eens dat de kwaliteit van bedrijven en organisaties wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen en de mate van collegiale samenwerking van die mensen binnen die organisaties en bedrijven.

Op de volgende wijze kan BCiM Bos Consultancy & Interim Management b.v. u concreet behulpzaam zijn bij het werven van nieuwe medewerkers voor uw bedrijf:

Dankzij ons grote en actieve netwerk van relaties is BCiM in staat om ten behoeve van onze klanten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Wij letten hier op specifieke behoefte, functie-profiel, cultuur van de organisatie van de klant en de juiste instelling en competentie van mogelijke kandidaten.

BCiM noemt dit: BCiM Employment Services

Het unieke van deze formule is dat onze klanten slechts betalen voor het behaalde resultaat, waarbij de klant tevens kan kiezen voor een beloningsmodel dat bij haar past.

"No Cure No Pay" wordt toegepast wanneer door BCiM geen geschikte kandidaat wordt aangeboden, waarbij U bepaalt of de kandidaat geschikt is.
Nadat een kandidaat van BCiM door u is geselecteerd, kunt u een keuze maken uit (de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst is hierbij geldend, de duur van de arbeidsovereenkomst is hierbij niet van belang):

1. betaling ineens van 10% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eventueel 13e maand, exclusief bonussen) van de functionaris bij directe aanname, of;
2. betaling ineens van 15% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eventueel 13e maand, exclusief bonussen) van de functionaris na aanname, nadat een proefperiode van één maand met succes is doorlopen, of;
3. betaling ineens van 20% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eventueel 13e maand, exclusief bonussen) van de functionaris na aanname, nadat een proefperiode van twee maanden met succes is doorlopen.


Wanneer u van bovenstaande dienstverlening gebruik wenst te maken, verzoeken wij u bijgaand Formulier 'Zoekopdracht BCiM Employment Services' in te vullen en naar BCiM te zenden.

Op al onze diensten zijn de BCiM Algemene Verkoop- en Betalingscondities van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
's-Gravenhage onder nummer 27163930. Voor de goede orde sluiten wij een exemplaar bij dit schrijven bij.


Zoekopdracht BCiM Employment Services
« terug naar boven

 

Werknemer

Gegevensopname in het bestand van BCiM Bos Consultancy & Interim Management b.v.

Wij zullen op basis van uw schriftelijke toestemming (zie bijgaand formulier), in voorkomende gevallen van uw gegevens gebruik maken, nadat wij met u contact hebben gehad over een mogelijke propositie en nadat u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de mogelijke opdracht. Dit vanuit een oogpunt van zorgvuldigheid en privacy. Met andere woorden, zonder uw instemming zullen wij uw gegevens nooit actief gebruiken. Wij nemen aan dat u geen gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, indien u het formulier niet aan ons retourneert.

Mocht er tussen u en ons in de loop van een periode van een jaar geen contact geweest zijn dan moeten wij concluderen dat de markt en de marktmogelijkheden voor een gezamenlijke opdracht niet juist zijn ingeschat. Wij zullen u na deze periode benaderen of u nog geïnteresseerd bent in contact met onze organisatie. Wij verzoeken u eventuele wijzigingen in uw situatie aan ons door te geven. Mocht u tussentijds aangeven dat u uw gegevens niet langer in ons bestand wenst te houden, dan zullen wij deze onmiddellijk verwijderen en vernietigen.


Formulier 'Opname gegevens Persoonsbestand'
« terug naar boven

 

Annuleren oproep/aanvraag

Middels dit formulier kunt u uw eerder gedane oproep/ aanvraag vacature annuleren. Wanneer u bent voorzien en de aanvraag bij BCiM Bos Consultancy & Interim Management b.v. wilt intrekken, verzoeken wij u de velden in te vullen en dit formulier te verzenden. Wij zullen dan met onmiddellijke ingang uw aanvraag/oproep annuleren en verdere activiteiten tot invulling van uw verzoek staken.

Bedrijfsnaam
Naam
E-mail
Plaats
Functie gevraagd
Functie gezocht
Document aanvraag/
aanbod ingediend op
 
« terug naar boven
 
 
     
 
 
 
Home
Over BCiM
Consultancy
Document Management
Artikelen
Vacatures
Contact
 
Extra's:
BCiM in het nieuws
BCiM en MVO
Referenties
Workshops en trainingen
Foto's
Voorwaarden
Linkedin   Twitter