De missie van BCiM is:

BCiM levert klantgerichte, creatieve en resultaat-gerichte management-capaciteit en adviezen, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

De visie van BCiM is:
BCiM streeft naar het efficiënt en effectief realiseren van kwalitatief hoogwaardige oplossingen en het optimaal managen van het verwachtingspatroon van klanten binnen het vakgebied Facility Management.

De doelstelling van BCiM is:
De missie en visie worden gerealiseerd door het ondersteunen en coachen van facilitaire organisaties ten einde de Facilitaire Dienstverlening verder te professionaliseren.

Facilitair management is het deskundigheidsgebied van BCiM.

Bijna alle aspecten van aan het primaire proces ondersteunende diensten van een organisatie kunnen door BCiM worden getoetst op marktconformiteit en worden beoordeeld op efficiency. Tevens kan BCiM facilitaire organisaties ondersteunen en coachen, teneinde de facilitaire dienstverlening verder te professionaliseren.
 Indien sprake is van een (tijdelijk) gebrek aan arbeidscapaciteit op management-niveau of indien de vereiste know-how niet aanwezig is, kan een beroep worden gedaan op BCiM.

Tevens behoort het opstellen van, op de praktijk gerichte Procedures en Werkinstructies (conform ISO 2000 normen) en de implementatie hiervan, tot de sterke punten van BCiM.

Een rapport van BCiM is geen theorie op dikke pakken papier, maar levert op korte en krachtige wijze verbetermogelijkheden, die direct zijn te implementeren.

BCiM is opgericht door Alexander P. Bos. Hij heeft praktijkervaring op het gebied van facilitaire dienstverlening, opleidingen en trainingen, politiek en documentair informatiemanagement. Tevens is hij bestuurslid geweest van de beroepsvereniging FMN (Facility Management Nederland), waardoor een uitgebreid netwerk van relaties, kennis en ervaring tot de beschikking van BCiM staat.

Iedere organisatie is anders. Daarom kennen wij ook geen standaard prijslijst. Offertes worden op maat gemaakt.

 
 
     
 
 
 
Home
Over BCiM
Consultancy
Document Management
Artikelen
Vacatures
Contact
 
Extra's:
BCiM in het nieuws
BCiM en MVO
Referenties
Workshops en trainingen
Foto's
Voorwaarden
Linkedin   Twitter