In 2013 is de ontwikkeling van de Document Quick Scan(DQS) van BCiM Bos Consultancy & Interim Management b.v. afgerond en inmiddels diverse malen toegepast en uitgevoerd.
De DQS is een manier waarop binnen organisaties in korte tijd een overzicht wordt verkregen van de Kerndocumenten(dit zijn de documenten waarmee de basisactiviteiten van de organisatie worden ondersteund).
Met behulp van de DQS kan snel meer grip worden verkregen op de document processen (zowel fysiek als digitaal), waarmee onder meer:

  • eventuele aanbestedingen met overzichtelijke informatie kunnen worden gestart;
  • bewaartermijnen eenvoudiger en beter gerespecteerd kunnen worden;
  • overzichtelijk versiebeheer mogelijk wordt;
  • kosten voor productie, voorraad en beheer snel gereduceerd kunnen worden;
  • providers van dataopslag aangestuurd kunnen worden op actuele KPI’s.

Op basis van dit overzicht wordt de levenscyclus van deze documenten, op basis van de Document Spiraal’ vastgesteld.

  

Aan de hand van verkregen informatie, wordt een overzicht Vervolgstappen opgeleverd. Dit zijn mogelijke stappen die een proces- en/of documenteigenaar kan of moet nemen om de documentenstroom beter beheersbaar te maken.
Dit overzicht bevat mogelijke

  • prioritering;
  • volgordelijkheid;
  • tijdspanne en
  • mogelijke kosten en/of investeringsconsequenties.

De DQS is geen software of apparaat. De DQS is een hulpmiddel om het ogenschijnlijke woud aan documenten en daaraan gerelateerde processen inzichtelijk en daarmee beheersbaar te maken.
Door bundeling van kennis van toepasselijke wetgeving (zoals daar zijn de Archiefwet, de Postwet, de Wet op de Privacy e.d.) en ervaring met documentprocessen binnen grote organisaties, kan BCiM een DQS voor uw organisatie snel (vaak al binnen enkele weken) opleveren.

Door de korte doorlooptijd van een DQS, kunnen wij deze voor een aantrekkelijke vaste prijs van € 3.500,– exclusief BTW aanbieden.

 
 
     
 
 
 
Home
Over BCiM
Consultancy
Document Management
Artikelen
Vacatures
Contact
 
Extra's:
BCiM in het nieuws
BCiM en MVO
Referenties
Workshops en trainingen
Foto's
Voorwaarden
Linkedin   Twitter